Documents

En aquest apartat es troben documents d’utilitat:

Protocol per a la prevenció, la detecció i l’acció
contra violències sexuals envers
persones adultes als equipaments
esportius municipals

PROJECTE ESPORTIU

DECLARACIÓ D’ACCIDENTS DE LESIONS ESPORTIVES

Protocol per a la prevenció, detecció i acció dels maltractaments i de les violències sexuals a infants i adolescents als equipaments esportius municipals de la ciutat de Barcelona

Scroll al inicio